İZMİR OPERA BİNASI
İzmir︎ 2010 ︎ İnşaat alanı: 30.000 m2 ︎ Arazi alanı: 25.000 m2 ︎ Kültür ︎ Gaye Keskin Erol, Hakan Deniz Özdemir, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Sibel Özdoğan, Tuğba Okçuoğlu


Başka amaçlarla da kullanılacak olsa bile esas olarak konvansiyonel bir opera için geliştirilen tasarım kararları doğrultusunda elde edilen yapı, doğu–batı ekseninde İzmir ve ötesinin; kuzey–güney ekseninde ise körfez ve gerisinin ara kesitinde yer alıyor.
            Yapının içinde yer aldığı arazinin denize uzandığı yerdeki balıkçı barınağının geliştirilip, küçük tekneler için bir mini marina ve körfez motorları için de bir iskele olarak kullanılması, şehir için kullanışlı bir ulaşım alternatifi oluşturmak üzere düşünüldü. Rıhtımdan yapının girişine kadar rampalaştırarak uzattığımız; altında şehir trafiğinin ve otopark girişlerinin olduğu platform; abartısız peyzajı ve farklı kullanımlara olanak veren altyapısıyla kamusal bir etkinlik alanı. Bu platformun; kendine özgü kurallarıyla “kolektif özel mekân” olan opera ile birbirini etkileyip geliştirecek bir etkiye sahip olması, neredeyse kendiliğinden kazanılan bir sonuç.Bu kendiliğindenlik durumu, yapının kütle etkisinde İzmir’in antikiteden modern zamanlara uzanan kültürel mirasının ifadesi olarak yapının formunu oluşturuyor.