ACTERA GROUP OFİS YAPISI
Çengelköy/İstanbul ︎ 2016 ︎ İnşaat alanı: 1.000 m2 ︎ Arazi alanı: 330 m2 ︎ Ofis ︎ Gülenay Erdem, Nevzat Sayın

Endüstri yapısından otele, otelden ofise dönüşen yapının vergi kayıtları 1875 yılına kadar gidiyor. En azından 143 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Uzun ömürlü şeylerin kıt olduğu bir coğrafyada sıra dışı bir durum. Bina, alkol ve ispirto fabrikası olarak yapılmış. Alkol üretimi Tekel’e geçince briket kömür üretilmiş. Daha sonra plaj ve yazlık sinema olarak kullanılmış. 2005’te Sumahan on the Water adıyla turizme katılmış.
            İşimiz bu yapının yarısını Actera Group için bir ofis yapısına dönüştürmekti. Tarihinin ve coğrafyasının sıra dışılığı yeni kullanım programında da vardı. Çok sayıda irili ufaklı toplantı odası, hepsi denize nazır “partner” odaları ve rıhtım kotundaki açık ofisleriyle kendine has bir mekân ihtiyacı olan Actera’nın programını bu yapıya yerleştirirken, otel olarak kullanılan hacimden neredeyse hiç iz kalmadı; ama buna rağmen o halinin etkileyici ve iyi hislerini taşıdığını düşünüyoruz. Bütün katlarda çözümler servis veren ve servis alan mekânların ayrımı ve gerektiği gibi ilişkilendirilmesi üzerine kurulu.
          Dış görünüşünde hiçbir şey değiştirmediğimiz düşünülürse yapıların ilk yapıldıklarından çok farklı kullanımlar için de değerlendirilebildiklerini, yapı ömrünün çok uzun olduğunu ve buna bağlı olarak yıkmak yerine dönüştürerek kullanmanın önemi üzerine iyi bir deneme olarak görünüyor.