Duyurular   Projeler   Medya   NSMH   İletişim 

AKBÜK KONUTLARI
Didim/Aydın︎ 2008 ︎ İnşaat alanı: 35.000 m2 ︎ Arazi alanı: 113.500 m2 ︎ Konut Yerleşkesi ︎ Ahmet Korfalı, Bahar Lakerta, Betül Tuncer, Dila Gökalp, Erdem Şeker, Hakan Deniz Özdemir, İbrahim Eyüp, Nevzat Sayın, Özlem Özdemir, Sibel Özdoğan, Tuğba OkçuoğluÇok büyük bir arazide çok mimarlı bir büyük projenin iki yapı adası üzerinde çalıştık. Birinde bulunduğu yere gömülen ve o yerin bir parçası olmaya çalışan evleri, diğerinde ise o yere ilişen ve kayaların üzerine bırakılıvermiş gibi duran evleri oluşturduk. Aynı coğrafyada aynı programa sahip bir konuda iki farklı görüş üzerinden tartışarak ilerledik ve sonunda hangisinin daha doğru olduğu konusunda kesin bir karara varamayınca iki adada iki ayrı öneriyle çalışmaya karar verdik.
            Programa, kullanışlılığa, değişik istekleri karşılayabilme kapasitesine göre aynılık düzeyinde benzer olmalarına rağmen, sonunda elde edilen yerleşme alanları kendilerine has özelliklere sahip olacakmış gibi görünüyor.