ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Eskişehir ︎ 2016 ︎ İnşaat Alanı: 55.200 m2 ︎ Arazi Alanı: 5.600 m2 ︎ Eğitim ︎ Çiğdem Mahsunlar, Gaye Keskin Erol, Hakan Deniz Özdemir, Nevzat Sayın, Sami Metin Uludoğan, Serheng Dellal, Serkan ÇakıtMimarlık ve tasarım öğrencileri, hocalardan daha çok birbirinden öğreniyorlar. Bu yüzden okul kocaman bir stüdyo olarak düşünüldü.
            25 m yüksekliğindeki atrium’un çevresini saran kullanım alanlarını sirkülasyon alanlarından ve dolayısıyla mekânın bütününden koparan bir duvar yok. Grup çalışmaları için istenen herhangi bir kirişe asarak atriuma ve cepheye dik bölme panolarıyla çalışma yöntemine bağlı bir mekân oluşturmak, bunu her gerektiğinde değiştirmek çok kolay. Öğrencilerin bir aradalığından oluşacak olan sinerjiyi verimli çalışmanın koşullarından biri olarak değerlendiriyor ve bu düşüncenin mekânını/ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi 1400 olan öğrenci sayısının en çok 10 yıl içinde 2000’e çıkması beklendiği için bu yolla elde ettiğimiz mekânın yeni katılımlara açık en esnek mekân olduğunu düşünüyoruz. Tasarım eğitiminin temel olarak bir stüdyo eğitimi olduğu kabulüyle verimli bir eğitim ortamının bu yolla sağlanabileceğine inanıyoruz. Açık mekânların en önemli sorunlarından biri akustik; bu yüzden ilk karar aşamasından itibaren akustik danışmanı ile çalışarak bu sorunun sonradan başımıza gelen bir felaket olmasını engellemeye gayret ediyoruz. Öğrencilerin malzeme ve detay bilgilerinin gelişimi için atölyeler de stüdyo gibi ele alınarak okulun bütünlüğü içinde yerleştirildi. Jüri alanları, toplanma, sergi, ortak çalışma alanları için hem yapı içinde tanımlı, belirgin hem de dönüştürülebilir mekânlar var. Başkalarının yaptığından haberimizin olması dikkatimizi dağıtacak bir konu olmak yerine başkalarından öğrenmemizin önünü açan bir durum yaratıyor. Bu mekân öğrenmenin mekânı olarak gücünü buradan alıyor.