AZİZ YAHYA MANASTIRI
Ayvalık/Balıkesir ︎ 2013 ︎ İnşaat alanı: 1.700 m2 ︎ Arazi alanı: 23.500 m2 ︎ Konaklama ︎Rölöve çizimleri: Sıdıka Berberoğlu ︎Hakan Tung, Hakan Deniz Özdemir, Nevzat Sayın, Rafet Utku, Sami Metin Uludoğan, Serkan Çakıt, Sibel Özdoğan
Düşük yoğunluklu bir kullanımla az sayıda odadan oluşan bir küçük konaklama, iyi bir Ege mutfağı lokantası, Aziz Yahya Manastırı'yla birlikte Ayvalık, Cunda ve civarının manastırları ve benzeri yapılarının sergilenip, anlatıldığı galeri ile yetinip, kiliseyi de işleviyle değerlendirmeye dayalı kararlarla sonuca vardık. Uzun süredir Anıtlar Kurulu kararı bekleyen rölöve ve restitüsyon projeleri nedeniyle hiçbir şey yapılamıyor.

︎︎︎Sıdıka Bebekoğlu tarafından yapılmış olan rölöve çalışması


Ayvalık – Cunda’da güneye bakan rıhtımdaki lokantalardan sadece 500 metre açıkta olan ve bugünkü tuhaf adıyla Tavuk Adası olarak bilinen yerdeki Aziz Yahya Manastırı 1947’de dinamitlenerek yıkılmış. Bugün manastırın ve manastırın ortasındaki kilisenin duvar kalıntıları var sadece; ama yıkılmadan önceki haline dair çok sayıda fotoğraf var elimizde. Özellikle dışarıdan görüntüsünün neye benzediği konusunda epeyce bilgiye sahibiz. Mimar, restoratör Sıdıka Bebekoğlu’nun ayrıntılı araştırmasında çok sayıda bilgi ve öngörülerine dayalı rölöve ve restitüsyon projeleri var. Bütün bu verileri kullanarak eskinin izleri üzerinde ama yapıların değil, anıların rekonstrüksiyonu üzerine bir tasarım geliştirdik.