BÜYÜKADA ANTİKA EVİ
Büyükada/İstanbul ︎ 2014 ︎ İnşaat alanı: 490 m2 ︎ Arazi alanı: 960 m2 ︎ Konut ︎ Pelin Güley, Nevzat Sayın, Tuğçe ŞıkBu yapının 1978 yılında Mimar Edmond Sarfati tarafından projelendirilen ilk projelerini ve bugünkü yapıya esas oluşturan 1987 tarihli diğer projelerini incelediğimizde her ikisi arasında kimi farklar olsa da yapıda yaptığımız incelemelerden bu farkların esasa dair farklar olmadığını gördük. Yapı yapıldığı tarihlerden biraz daha önceki bir zamanın mimari dilini taşımakla birlikte modern mimarinin izlerini sürdüren nitelikli bir yapıydı.  Bu yüzden yapı üzerinde bir koruma kararı olmasa da kesinlikle korunması gerektiği kararı doğrultusunda hareket ettik ve yapının özgün karakteristik özelliklerini aynen koruyarak projelendirmeye özen gösterdik. Bu amaçla yapısal performans test ve raporları doğrultusunda ortaya çıkan güçlendirme ve yapısal tadilat projesinin de bu çerçevede ve bir restorasyon projesiymiş gibi yapılmasını sağlamaya çalıştık. 45 dereceye varan bir eğimde katmanlar halinde denize doğru inen terasların biraz daha gerisinde kalan kütle büyük bir saçak altında kendi gölgesinin kuytusunda ve dikkatle bakılmadan görülemeyecek bir yapıya dönüştürülebilir görünüyordu ve sonucu da öyle oldu.