DOĞUŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maslak/İstanbul ︎ 1994 ︎ İnşaat alanı: 5.500 m2 ︎ Arazi alanı: - m2 ︎ Ofis ︎ Gökhan Avcıoğlu, Nevzat Sayın, Selda Baltacı, Tülay Atabey


Geniş bir arazinin yola bitişik sınırında uzun zaman önce yapılmış ikiz betonarme iskeletler, bir genel müdürlük yapısı olarak tasarlanıp bitirilecekti. İmar paftalarında İki yapı arasında bir yol görünüyordu. İki yapıdan bir genel müdürlük yapısı oluşturabilmek için bir bağlantı yapısı gerekliydi ve yol tam bu yapinin olmasi gereken yerde duruyordu. Yolun izinde uzun bir giriş yapısı ve her iki yapının girişlerini birleştiren ters yönde ikinci bir dar uzun yapının kesişmesiyle oluşan bileşik yapı giriş, güvenlik, bekleme, kabul gibi işlevler için kullanılabilirdi. Bu kararlar doğrultusunda yolu stın almalarını istedik. Önce olmaz gibi görünen bu öneri kabul edildi. Böylelikle ana yol kotundan hayli aşağıda kalan yapılara başlangıçta düşünülenin tersine arkadan girmek araç trafiğinin ve servislerin de doğru çözülmesini sağlıyordu. Çıkmaların dış hizalarından yere kadar indirilen cepheler kütleleri düzgün prizmalara dönüştürdü. Ters çevrilmiş girişleri yüzünden giriş cephelerinde kalan merdiven kuleleri iyice belirgin hale getirilerek ofis bölümünden ayrıştırıldı ve abartılı belirgin iki kütle elde edildi. Uzaktan algılanan bu abartı yapıya yaklaştıkça azalıp giriş yapısının içindeyken yok oluyor.
                Birkaç kez kullanıcısı değişen yapı bugün de başka bir kurum için yine genel müdürlük yapısı. Ana yoldan yaya girişini ve “arkadan” ana girişi taşıyan ara yapı iki blokun toplamından daha fazlasını sağlıyor.