FMV AYAZAĞA KAMPÜSÜ EK YAPILARI
Ayazağa/İstanbul ︎ 2009 ︎ İnşaat alanı: 22.000 m2 ︎ Arazi alanı: 36.500 m2 ︎ Eğitim ︎ Çiğdem Mahsunlar, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Sami Metin Uludoğan, Tuğba Okçuoğlu


Çok sıkışık bir trafiğin olduğu yolun üzerine uzun kenarıyla yerleşen kampüs içinde bir ek yapı ve mevcut yapıların bir bütünlük oluşturacak şekilde elden geçirilmesi diye özetlenebilecek olan bu işin en önemli taraflarından biri de yolun gürültüsünden olabildiğince kurtarılmış bir kampüs oluşturmak. Bu yüzden katmanlar halinde yapılacak olan ses duvarları aynı zamanda bu kampüsün karakterini de oluşturuyor. Spor salonu ve çok amaçlı salonun toprak altına alınması, kampüsü hem büyük bir yapı yığını olmaktan kurtarıyor hem de serbest açık alanların olabildiğinde fazla olmasını sağlıyor.