FENER AYVANSARAY KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Fatih/İstanbul︎ 2013 ︎İnşaat alanı: 3.000 m2 ︎ Arazi alanı: 28.000 m2 ︎ Kentsel Tasarım ︎ H. Deniz Özdemir, Hakan Tung, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Sibel Özdoğan

İstanbul’un en karakteristik bölgelerinden biri olan Haliç kenarında, büyük bir çoğunluğu yerel yönetimlerin mülkiyetinde olan yerde, mevcut dokuyu neredeyse tekrar eden yerleşme için en önemli durum, yıkıp yapmaktan ziyade bu alandaki boşluklara yeni yapılarla yerleşecek olmamızdı. Arada kalacak eski yapıların ya da tekil girişimler ile yapılacak yapıların projenin bütününe olumlu katkıları olacağını anlattık. Zemin katların mevcut durumda olduğu gibi küçük esnafın ticaret yapabileceği yapılar olacağı konusunda anlaştık. Ticari kullanımların kimi bölümlerinin bu bölgede örnekleri olan pasajlar için kullanılması ve  bahçe, sokak, pasaj bağlantılarının kurulmasıyla çevresinde güvenlik duvarı olmayan; dolayısıyla geçirimsiz olmayan, gerçek bir kentsel alan oluşturmaya çalıştık. Özel alan, kolektif özel alan ve kamusal alanların zor kullanmadan ayrışmasını sağlamaya çalışarak kütle, yükseklik, büyüklük ve dil olarak parlak bir geçmişin izlerini hâlâ taşıyan mevcut dokuyu izledik.