FETHİYE CEMEVİ/CAMİ
Fethiye/Muğla︎ 2013 ︎ İnşaat alanı: 1.330 m2 ︎ Arazi alanı: 1.140 m2 ︎ Dini ︎ Hakan Tung, Nevzat Sayın, Sami Metin Uludoğan

Fethiye Belediye Başkanı’nın daveti ile çağrıldığımız ve cami ile cemevinin bir arada olacağı yapı konusu o sıralarda çok gündemdeydi ve taraflar ortak bir karara varamamışlardı. Alevi cemaatinin ileri gelenlerinin bir kısmı bunu doğru bulurken bir kısmı ise asimilasyon projesi olarak gördükleri bu projeye karşı çıkıyordu. Sünnilerin ileri gelenleri için de üzerinde uzlaşıma varılmış bir görüş yoktu. Hem Sünni, hem Alevi cemaatinin Fethiye’deki temsilcilerini de toplantıya davet ederek genel olarak karar verilmesi zor, hatta imkânsız olan bu konuda yerel bir karar vermenin hem kaçınılmaz hem de doğru olacağı konusunda anlaştık ve cami ve cemevinin bir aradalığı üzerine çalışmaya başladık. Her aşamada taraflarla toplantılar yaptık, anlattık; gelen eleştirileri gözeterek sonuca vardık.