İYTE CAMİ
İzmir︎ 2020︎ İnşaat alanı: 1255 m2 ︎ Arazi alanı: 2085 m2 ︎ Dini ︎ Nevzat Sayın, Sami Metin Uludoğan


Ana girişin hemen yanında ve eğik bir arazinin üzerinde yer alan arsa, alt ve üst yollar arasında
bir bağlantı noktası gibi işliyor. Üst yola yakın olması yerleşke içinden gelişlerin üst taraftan, yerleşke dışı gelişlerin de alt taraftan olacağının göstergesi. Cami ve bağlı birimleriyle oluşturulan külliye, bu iki gelişin buluşma noktası olarak içinden geçilen bir avlunun iki yanında yer alıyor. Diğer iki yan ise yukarıdan gelişte avluya indiğimiz merdivenlere ve bu merdievenlerin hemen karşısında yer alan ve denize doğru açılan, içinde minarenin yer aldığı geçite ayrılmış durumda.  

Harim, son cemaat yerinden tezyinatlı şebekelerin arkasından pencerelerle ayrışıyor.  Avludan son cemaat mahalline geçiliyor. İzmir ikliminde çoğu zaman namaz için kullanılacak bu kısmın bölünmemesi için kadınlar ve erkerkler girişi son cemaat yerinin iki ucundan ayrı ayrı yapılacak. Böylelikle abdest alma yeri, çanta bırakma için dolaplar ve destek birimleri tamamen ayrılmış olacak. Abdest alma mekânıyla harime girişin çok iyi bir çözüme kavuşturulduğunu düşünüyoruz.


Ön safın uzunluğu fikrinin arsa içindeki yerleşmeyle desteklenen çözümü son cemaat yerinden kıble duvarına doğru yükselen bir çatıyı anlamlı kılıyor. Böylelikle kıble duvarı üzerindeki pencerelerden giren ışık eğik duvarı bütünüyle ışık duvarına dönüştürüyor.


15 m açıklığı geçmek için kullanılan katlanmış plaklardan oluşan çatı hem bu amaca uygun tasarlanmış haliyle ulu camiler planına uyuyor hem de adında “yüksek teknoloji” olan bir kurumda bir inancın mekânının yüksek teknolojiyle de kurulabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra katlanmış plakların büyük boşluklarından da faydalanarak düzenleyebileceğimiz çatı bahçesi İzmir ikliminde ısı izolasyonu için doğal bir çözüme dönüşüyor. Özellikle salgın sırasında çalıştırılamayan klima ve benzeri mekanik çözümlerin yerine tamamen doğal havalandırmanın kullanılabilmesi için vardığımız bu noktayı önemli buluyoruz.  Avludan girip, son cemaat yeriyle harimi ayıran pencerelerden giren havanın mihrap duvarına doğru yükselerek bu duvarlardaki pencerelerden çıkması kadar basit bir işlemle çözebilmemizi sağlayan bu strüktürü önemsiyoruz.
            Avlunun karşı tarafında yer alan ve külliyenin destek birimlerini içeren bölüm tıpkı cami gibi ve gelenekte olduğu şekilde revak altındaki bir yarı açık alandan girilen ve arka avluya açılan bölümlerden oluşuyor. Bu bölümlerin sayısı ve büyüklüğü ihtiyaca göre belirlenebilir.Camide olduğu gibi bir yöne doğru yükselen çatı güneş panellerini taşıyabilir. Çatı yüksekliğini cami ile yarışır hale getirmemek için bu mekânların doğal havalandırmasını arka avlu ile sağlıyoruz. Avlu aynı zamanda açık mekânda çalışmayı da sağlayacaktır.