İZMİR KIYI PROJESİ
İzmir ︎ 2012 ︎ İnşaat alanı: 200.000 m2 ︎ Arazi alanı: 200.000 m2 ︎ Kentsel Tasarım ︎ Boğaçhan Dündaralp, Cenk Hasan Dereli, Can Çinici, Nevzat Sayın, Ahmet Köksal, Ayşegül Uğurlu, Gezin Evren, İbrahim Eyüp, Sibel Özdoğan
Çok katmanlı bir kentsel proje çalışmasının beş ekibinden biri olarak Konak İskelesi’nden Alsancak Limanı’na kadar olan bölgeyi çalıştık. Daha önce var olanlarla birlikte bugün burada olanları üst üste değerlendirerek bütün zamanların en iyi özelliklerinden oluşan bir süperpozisyon projesi oluşturduk.
            Merkezi otoritenin İzmir’e kötülük olsun diye zorla yapmaya kalkıştığı ancak Mimarlar Odası’nın çabalarıyla kazanılan davalarla geri çekilmek zorunda kaldığı zorbalık sonunda deniz kenarında kalan molozları denize yayılmış ve deniz kenarında uzun bir rıhtım park oluşturulmuştu. Cumhuriyet Meydanı'nın kuzey kenarından başlayıp, Alsancak Limanı’na uzanan bu bant yine bir park ama aktif bir park alanı olarak ele alındı. Yer yer eski rıhtımın kotuna indirilmiş olan kordon hem bir hatıranın diri tutulması hem de suyla ilişkinin geliştirilmesi bağlamında önemliydi. Denize uzanan iskeleler hem uzun bir iskele üzerinden denizi ve kenti algılamak için hem de küçük deniz araçlarına kısa süreli bağlama yeri vererek deniz yolu kullanımını özendirmek açısından önemliydi. Karayolları'nın geri çekilişi sırasında savaş alanında bıraktığı üst yolun ayakları çocuk oyun alanlarına dönüştürüldü. Eski, zarif NATO binası yerinde şimdi bulunan berbat orduevi binasının hemen önündeki alan denize doğru bir amfiye dönüştürülerek açık hava sineması da dahil çeşitli etkinlikler için ayrıldı.
            Alsancak İskelesi çevresi bu noktadaki canlılığı artırmak için deniz kıyısında kafeterya / lokanta için önerildi. Cumhuriyet Meydanı kendi önündeki denizi bir sahne olarak kullanacak şekilde törensel gösterileri destekleyecek bir alana dönüştürüldü. Pasaport Rıhtımı'nı işgal eden ve yürüyecek yer bırakmayan kahveler 1. Kordon’da olduğu gibi geri çekildi. Ve rıhtım bütünüyle yayaya bırakıldı.
            Konak Bölgesi yoğun yaya trafiği yeniden düzenlenerek kısa süreli dinlenmeler için topografik amfiler ve açık alanda mola yerleriyle desteklendi. Bütün bunlarla kentin hafızasında olanlar kente yeniden hatırlatıldı.