MAYA ÇEKMEKÖY YERLEŞKESİ
Çekmeköy/İstanbul︎ 2000 ︎ İnşaat alanı: 260 m2 ︎Arazi alanı: 2030 m2 ︎ Konut Yerleşkesi ︎ Atıl Eçin, Emre Özberk, Ebru Tabak, Mert Eyiler, Nevzat Sayın

Bu tür yerleşmelerde iyi komşuluk ilişkileri için gerekli olan ancak kontrol edilmek zorunda olan yakınlık duygusu coğrafi-topografik verilerin bir tasarım girdisi olarak alınıp yorumlanmasıyla neredeyse kendiliğinden çözümlenmiştir. Yan yana dizilişler aynı düzlemdedir. Böylelikle ana yol bağlantıları sorunlu yokuşlar oluşturmadan çözülebilir, arka arkaya dizilişler ise farklı kotlara alınarak evlerin görüş açılarının boş bırakılması sağlanır. Böylelikle ada bazında bir çözüm önerisinin ana hatlarını oluşturan rasyonel bir grid’e ulaşılır. Her biri için ayrılan alan içinde evler, konumları, büyüklükleri, bodrum katın ne kadarının açığa çıkarılacağı ve havuzun yeri gibi faktörlerin etkisiyle dönüşerek birbirinden farklı birimler oluşturur. Yerleşme kararlarıyla iç içe geçmesi gereken ev tipleri bu kararlar doğrultusunda oluşturulmuştur. Temel olarak servis alan ve servis veren mekanların ayrıştırılıp yeniden ilişkilendirilmesi yoluyla çözümlenmişlerdir. Mutfak, banyo, giyinme odası, tesisat dairesi, bakıcı odası, iş odası gibi servis veren mekanlar kapalı cepheye; yaşama, yemek, yatak odası gibi servis alan mekanlar açık cepheye yerleştirilmiştir. Evin kullanışlılığı için önemli olan bu tutum, aplikasyon sirasında topografik veriler nedeniyle gerekli olan esnekliği de sağlayacaktır. Evler, mekânların açıklığı, akışkanlığı, havuzun yeri, bodrum katın büyüklüğü, alt ve üst bahçelerin büyüklük ve konumları, tesviye edilmiş veya doğal eğimi içinde çözülmüş olmaları gibi noktalarda, değişime elverişli şemalar olarak düşünülmelidir. Değişikliklerin evlerin her birini farklı kılacak şekilde ve kolaylıkla yapılabiliyor olmasının nedeni bütün yerleşmenin 4 x 4 metrelik bir modüler ızgara üzerine yerleştirilmiş olmasıdır.
            Modüler çözüm aynı zamanda inşa etmenin kolaylığını ve ekonomisini de getirmektedir. Apartmanlar ve townhouse'lar da aynı modül içinde çözümlenmiştir. Apartmanlarda daha büyük bir daireye sahip olmak isteyen biri için dairenin yatayda ve düşeyde büyütülmesi mümkündür. Bu esneklikler, farklı talepleri olan kişilerin isteklerini yerine getirebilmek için önemlidir. Kullanıcıları belirsiz bir yerleşmenin tasarım kararlarının ne kadar esnek ve ne kadar kesin olması gerektiği bu tür projelerde en önemli konulardan biridir. Apartmanlar yol boyunca yerleştirilerek dış ortamla yerleşkenin ara kesitini oluşturur. Parçalı ya da sürekli yerleştirilmiş olmaları halinde de bu özelliklerini sürdürürler.