MAZI EVİ [ZEYTİNLİ MATRİS]
Bodrum/Muğla ︎ 2005 ︎ İnşaat alanı: 270 m2 ︎ Arazi alanı: 10.000 m2 ︎ Konut ︎ İbrahim Eyüp, Nevzat Sayın


Her iki yönde 8 metre aralıklarla dikilmiş zeytin ağaçlarının olduğu arazi, eski bir dere yatağının içinde. Bu yüzden 1 metre kazıldığında bile su çıkıyor. İskele gibi bir yapı yapma kararının nedeni de bu durum. Karşılıklı 8 metre aralıklı zeytin ağaçları gridinin arasına yerleştirilen 4 metre aralıklı ikinci grid, hem ağaçları hem yapıyı gözeterek yerleşme kararını belirledi. Ev sahibesi nereye, nasıl yerleşeceğine ilkeleri belirlenmiş bir çerçeve içinde karar verebilir diye düşünmüştük ve sonunda öyle oldu. 4 metre aralıklı noktasal temeller üzerindeki dikmelerin birbirine bağlanması yapının ana strüktürünün oluşturulmasına yetti. Biraz da bu yüzden bu yapının bürodaki adı “Zeytinli Matris”.