MERİT GEMİCİLİK
Altunizade/İstanbul ︎ 2009 ︎ İnşaat alanı: 13.300 m2 ︎ Arazi alanı: 6.700 m2 ︎ Ofis ︎ Ebru Tabak, Nevzat Sayın, Sibel ÖzdoğanKısa kenarlarıyla caddeye yaslanan ince uzun arsanın; yapı yaklaşma sınırları içinde kalan, 2000 m2’lik kısmının iki çekirdek ile dört eşit parçaya ayrılıp, yatayda ve düşeyde bu parçaların yeniden bir araya getirilebilme olasılıkları üzerine kurulu bir şema üzerinde geliştirildi tasarım. Her iki çekirdeğin olduğu noktalardaki girişler ile karşılama ve ana sirkülasyon alanları ortak olarak kullanılacak, bu alanlar dışındaki her yer kullanıcıların özel alanları olacaktı. Başlangıçta kurumsal bir yapı olması amaçlanırken, inşaat alanının umulandan daha çok olması ve tek blok olarak inşa edilebilme olanağı yapıyı sadece bir firma için özel olmaktan uzaklaştırdı. Zamanla olabilecek değişiklikleri kolaylıkla karşılayabilme kapasitesi üzerine yapılan çalışmalar da spesifik bir yapı olmaktan çok esnek, jenerik bir yapı olmaya doğru evrilmesinin nedenlerini oluşturdu. Yapı programını başlangıçta belirleyip, bu belirlemeleri tasarım girdilerine dönüştürebildiğimiz için sonradan yapılmaya çalışılan hemen her şey istediğimiz gibi gerçekleşti.
            Bütün yönetmelik ve benzeri kurallara uyan yapı; tek parça, büyük, uzun, düz, kaba, bitmemiş görünmek gibi “özellikleri” nedeniyle eleştirilip, onay aşamalarında zorlanmasına rağmen farklı kullanımlar için mekânsal olasılıkları geliştirilmiş, esnek bir yapı var ortada. Ayrıca hor kullanmaya müsait, kırılıp dökülmeyecek ve kalıcı, “sağlam” bir yapı.