SEV İLKÖĞRETİM KAMPÜSÜ
Tarsus/Adana ︎ 2009 ︎ İnşaat alanı: 12.000 m2 ︎ Arazi alanı: 10.550 m2 ︎ Eğitim ︎ Çiğdem Mahsunlar, Gaye Keskin Erol, Hakan Deniz Özdemir, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Sibel Özdoğan, Tuğba Okçuoğlu

“İnşaat için kazıldığında binlerce yıllık bir tarihi dokunun ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle mimari tasarım, böyle ciddi bir olasılığı göz ardı etmemeli ve bu yönde çözüm önerilerini fikir projesi safhasında öngörmelidir. SEV tarih bilinci ve sorumluluğunu bu yeni inşaatları yaparken göstererek ülkeye örnek olmayı hedeflemektedir.” açıklaması projenin en önemli girdilerinden biri olarak ele alındı. Bir olasılık olmaktan çok, bir kesinlik taşıyan bu durum, yapıyı yerden kaldırıp ayaklar üzerine alarak, zaman içinde geliştirilebilecek bir arkeolojik park yapmayı neredeyse kaçınılmaz kılıyordu. Yerden kaldırılmış yapı, müstakbel kazı alanı için örtülü, korunaklı bir arkeolojik çalışma alanı sunarken; diğer taraftan Tarsus ikliminde gölgeli, yarı açık revaklar oluşturmakta, yağmurdan ve güneşten korunan açık alanlar yaratmaktadır. Yerden kaldırılmış döşemeler doğal havalandırma donatıları için çok kullanışlı detayların geliştirilmesine yarayıp nem ve sıcak sorunları için "sıfır enerji"li çözümlerin önerilebilmesini olası kılıyor. Bu bilgi doğrultusunda yemekhane, konser salonu, soyunma odaları, tuvaletler dışındaki tüm mekânların doğal olarak havalandırılması mümkün görünüyor.