SANTRALİSTANBUL YEME İÇME MEKÂNLARI
Eyüp/İstanbul ︎ 2011 ︎ İnşaat alanı: 2970 m2 ︎ Arazi alanı: 118.000 m2 ︎ Rekreasyon︎ Ahmet Korfalı, Mert Eyiler, Nevzat Sayın, Özlem Özdemir, Sibel Özdoğan

KAFETERYA 1 Öğrenciler için yemek salonu olarak ayrılan bölüm, kampüs elektrik santrali olarak işlev görürken de yemekhane olarak kullanılmış olan yere yapıldı. Dayanıklılık ve yeterlik anlamında eksik olan, verimli olmayan eski yapıyı yıkıp bir kısmı bu izler üzerine yerleşen yapıyı sonraki zamanlarda ekleyerek büyütebilme imkânı, yer seçiminin önemli girdileri oldu. Dere kenarına kadar genişleyerek büyük bir parka dönüşebilecek olan yerleşkenin bu noktasına yakın olan ikinci kapısından servis alma kolaylığı da bu kararı pekiştirdi.
            Koruma kararı olan hemen yanı başındaki eski yapı ile birlikte açık, yarı açık, yeni küçük yapılarla serbest zaman geçirilebilecek bir yer olması, bu noktayı öğrencilerin bir arada olma mekânına dönüştürebilirdi. Ve aradan geçen on yıl bizi haklı çıkardı.KAFETERYA 2 İlk karar aşamalarından beri lokanta olarak düşünülen bir yerdi ve sonunda öyle oldu. Çok büyük bir bölümünü yeniden yaptık; ama söktüğümüz parçaları aynen, yeniden yapıp taktığımız için yapı eski, özgün haliyle duruyor.
            Her iki ucuna yaptığımız eklerle yapıyı uzatırken endüstri yapı-larının büyüme davranışlarından birini kullanarak aynı strüktür ile yapıyı uzatmakla yetindik.


KAFETERYA 3 Paris’te Pompidou Center’ın hemen karşısındaki Brancusi Atölyesi’nin yeniden yapımından oluşan müze gördüğüm en güzel sanat mekânlarından biridir.
            Bu yapının da öyle bir yer olabileceğini düşünerek başladık. İlhan Koman adını taşıyan bir araştırma, çalışma ve sergileme mekânı olabileceğine inanıyorduk. Dış görünüşünü aynı tutarak içini bu amaca uygun değiştirebilirdik. Gerekirse endüstri yapılarının büyüme imkânlarını kullanarak zaman içinde her iki doğrultuda da büyütebilirdik. Ne yazık ki bu düşüncelerimizi gerçekleştiremedik ve bir kafeterya–lokanta yapmakla yetinmek durumunda kaldık.