Duyurular   Projeler   Medya   NSMH   İletişim 

SHELL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Altunizade/İstanbul ︎ 2003 ︎ İnşaat alanı: 11.000 m2 ︎ Arazi alanı: 16.000 m2 ︎ Ofis ︎ Gökhan Avcıoğlu, Hüseyin Önder, Nevzat Sayın, Nihal Avcıoğlu, Orhan Kuşku, Özer Çerençe, Semra Bulat, Tülay Atabey Onat

Dört eşit büyüklükteki blokun ortak bir geçiş mekânıyla bir araya getirilmesiyle oluşan ana yapı ve bu ana yapıyla bağlanan iki yapıdan oluşan kampüse arsanın doğu tarafından girilir. Giriş ve kuzeydeki eski taş yapının aksları yapının yerleşim akslarını oluşturur. İki aksın kesiştiği ortak alan düşey sirkülasyonun da mekânıdır. Bu basitleştirilmiş kesişmelerle oldukça karmaşık fonksiyon ilişkileri alabildiğine kolaylaştırılmış mekân ilişkileri içinde çözümlenebilmiştir
            Bu anlayış programda belirtilen fonksiyonlar arası ilişkilerin sağlanmasında ve zamanla olabilecek değişikliklerin karşılanmasında önemli bir esneklik sağlar. İşleyişe ilişkin benimsenen basitleştirme kitlelerin geometrik formlarına kadar uzanır ve malzeme seçimleri ile detaylandırmalarda da sürer. Bu ilkeler çerçevesinde yapı bizim inşa etme faaliyetlerimiz içinde çok iyi örgütlenmiş ilk yapımızdır. Mimar, mal sahibi, kullanıcı, kontrol, müteahhit ve taşeron grupları sistemli bir çalışma sayesinde ilk düşünceyle neredeyse bütünüyle örtüşen bir yapı ortaya koyabilmişlerdir. Bu anlamda iyi kotarılmış bir "iş"tir.
            Malzeme ve detaylandırma; inşa etme gerçeğini düşündüğümüzde ve buna bir de kullanılma sürecini eklediğimizde bizi temel kararlara götürüyor. Türkiye’de işçilikler konusundaki ön bilgi kolay uygulanabilir detayları, yapı kullanma konusundaki alışkanlıklar da hor kullanılabilme özelliği olan malzemeleri seçmemiz gerektiğini gösteriyor.
            Bu tür kararlar genel mimari tasarım kararlarındaki basitleştirme ilkeleriyle örtüşen noktalar oldukları için sondan başa dönerek tasarım kararlarımızı da doğrudan etkiliyor bütün bu bilgileri üst üste değerlendirdiğimizde sürekliliğin içinde bir yapıya ulaşıyoruz. süreliliğin içinde olmak da kentin belleğinin içinde bir yapıya işaret ediyor.