SİYAH BEYAZ PİZZA
Ankara︎ 2021 ︎ Uygulandı ︎ İnşaat alanı: 900 m2 ︎ Arazi alanı: 160 m2 ︎ Ticari ︎ Çiğdem Mahsunlar, Nevzat Sayın


1952 yılından bu yana Kavaklıdere Caddesi No:3’ün alt iki katında yer alan Siyah Beyaz, barı ve galerisiyle hedonistik şeylere meraklı Ankaralıların iyi bildiği bir yerdir. Başka şehirlerden buraya yolu düşen hedonistler de buraya uğramadan edemez. Yoldan görünen haliyle neredeyse yapıldığı gibi duran yapı, sakin kütlesi, kapatılmamış balkonları ve yerine yakışan boyutlarıyla nitelikli bir ortalamayı temsil eder. Bu yapıya eklenecek bir pizza salonunu yapının bu özelliklerine halel getirmeden nasıl ekleyeceğimiz üzerinde durmuştuk en çok ve “Daha önce dikkat etmemişim, bu yapı hep burada mıydı?” sorusuyla yapmak istediğimizi büyük ölçüde becerebildiğimizi anladık… Her yapı değişir, dönüşür, eklenir, çıkarılır. Önemli olan bunun nasıl yapıldığı ve bütün bunlar yapılırken neyin nasıl korunduğudur. Ağaçların, bitkilerin yardımı ve apartmanın sürdürülebilir izleriyle iri bir yeni bölümü, ana yapıyı zedelemeden yerine yerleştirebildiğimizi düşünüyorum.