SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HİZMET BİNASI
Tekirdağ︎ 2017 ︎İnşaat alanı: 29.800 m2 ︎ Arazi alanı: 11.885 m2 ︎ Kamu/Yarışma ︎ Çiğdem Mahsunlar, Dilara Sezgin, Gülenay Erdem, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Sami Metin Uludoğan, Serheng Dellal, Serkan Çakıt, Sibel Özdoğan 

Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası alanı, topografik özellikleri nedeniyle kıyıya paralel bantlar olarak yerleşen Tekirdağ'da, kuzeydeki konut bandı ile güneyindeki yeşil bant arasında kalıyor.
Yeşil bant, Atatürk Bulvarı'nın hızlı ve yoğun trafik nedeniyle şehirle ilişkisi kesilmiş olan ve içinde açık hava tiyatrosu, marina ve park olan kıyı bandının da devamı. Doğudaki mezarlık ve batıdaki SİT alanı da proje alanının önemli belirleyicileri konumunda. İşlev değiştirilecek ve turistik amaçlı kullanılacak olan Erkek Yetiştirme Yurdu arazisi de bütün bu değerlendirmelerin önemli parçalarından biri.  Arazinin otogar yapılmak için düzeltilmesi amacıyla yapılan kazı sonucu oluşan 14m'lik duvar kuzeyde yer alan konut bölgesinin önünde önemli bir bariyer.
            Arazinin konumu nedeniyle sahip olduğu nitelikler yanına programındaki konferans salonu, mesai saatleri dışında kurum dışına da hizmet verecek olan yemekhane, kiralanabilir dükkanların kullanımından gelen nitelikler de eklendiğinde Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası'nın kentin yeni çekim merkezinin önemli bir parçası olarak ele alınması gerektiriyor. Bu nedenle bütün fiziksel verileri kullanım amaçlarıyla birleştirdiğimizde ortaya çıkacak olan yapının herkes için demokratik, açık bir yerel yönetim merkezi olması gerektiğini düşünüyoruz. Çevresinde gerekli dolaşım alanlarını bıraktıktan sonra oluşan sınırlara kadar dayanan; yapının kullanışlı büyüklükleri oluşturacak şekilde ölçülendirilmiş genişliğinden kalan ölçülerin tamamını İÇ AVLU şeklindeki MEYDANın ölçüsü olarak kabul ediyoruz.
            Düzgün bir dikdörtgen olmasa da dört kenarlı olan ve farklı işlevlerle donatılmış yapının kolları arasındaki avlu/meydanı daha büyük bir kentsel alanın parçası olarak değerlendiriyoruz. Farklı amaçlarla kullanılacak şekilde donatılmış ve de büyük bir kentsel alanın parçasını içinde taşıyan yapı; hem dış hem de avluya dönük iç yüzüyle kurumsal bir bütünlüğü oluştururken herkese açık bir yapı olduğunu okunaklı bir şekilde ifade edecek şekilde ele alınmıştır. Bütün bu nedenlerle birbirine benzemeyen kullanımların bir arada olduğu yapı kompakt olmakla birlikte kullanışlı ve ekonomik bir çözüm önerisi üzerine geliştirilmiştir.
            Yapının içindeki avlu/meydanın güneye doğru açılıp, arazideki kot farkından faydalanarak araç trafiğinin üzerinden geçirdiğimiz köprü parkın ve ona katılan teraslar, rampalar, platformlar yardımıyla mevcut tiyatroyu da içine alarak kıyıya katılması yaya ulaşımını kolaylaştıran kentsel bir strüktür oluşturma çabasının sonucudur. Bu büyük yaya köprüsünün yapının ayrılmaz parçası olmasa da kentsel kullanımının önemli bir parçası olduğu ortadadır.