TAKSİM MEYDANI DÜZENLEMESİ
Beyoğlu/İstanbul︎ 2013 ︎İnşaat alanı: 60.000 m2 ︎ Arazi alanı: 60.000 m2 ︎ Kentsel Tasarım ︎ Aykut Köksal, Hakan Deniz Özdemir, Hakan Tung, Nevzat Sayın, Rafet Utku
Gezi direnişinden sonra üzerinde çokça yazılıp konuşulan konulardan biri olan Taksim Meydanı ve Gezi üzerine kimse bizden bir şey istemeden “durumdan vazife çıkararak” yaptığımız bir çalışma. 1806’dan 2013’e kadar Taksim, Gezi ve çevresi için yapılan bütün çalışmaları bir arada değerlendiren bir süperpozisyon projesi olduğunu söyleyebiliriz. Anıt çevresinde yer alan meydan, Gezi Parkı’nın doğuya doğru uzatılarak kuzeyinde AKM girişiyle düzayak, güneyinde anıt ve meydanla kademeli amfi olarak ilişkilendirilmesi esasına dayanıyor. Harbiye’den gelen yolun tam aksında duran anıt, yoğun yaya trafiği taşıyan İstiklal Caddesi’nin de neredeyse aksında.
            Meydanı çevre yapıları yeniden inşa ederek daha tanımlı bir yere dönüştüren öneri, Gezi Parkı’nın güneyindeki dükkânların yeniden inşa edilmesiyle Taksim’den Harbiye’ye geçişin güçlendirilerek Askeri Müze'ye kadar olan yolun canlandırılmasını sağlarken Taksim Meydanı’nı gösteriler için yeniden düşünmeyi gerekli kılıyor.