UMUR BASIM DUDULLU
Ümraniye/İstanbul ︎ 2007 ︎ İnşaat alanı: 43.000 m2 ︎ Arazi alanı: 9.200 m2 ︎ Endüstri ︎ Bahar Ünlü, Ebru Tabak, İbrahim Eyüp, Mert Eyiler, Nevzat Sayın, Onur Eroğuz16.000 m²’lik yarım kalmış bir demir haddehanesinin, kullanım alanını neredeyse iki katına çıkararak, matbaaya dönüştürülme çalışması. Birinci projeden iyi tanıdığımız karmaşık işleyişin bu kez mevcut yapının da zorlama ve zorlanmalarıyla iyice karmaşık bir soruna dönüşmüş hali. Burada en önemli soru, bu ölçekteki kötü bir yapının iyi bir yapıya dönüştürülmesinin mümkün olup olmadığı.
            Mevcut yapının kendisine çok az müdahale ettik. Güçlendirme çalışmaları dışında büyük inşaat gerektiren müdahaleler yerine ana yapının yanlarına ve üzerine eklenerek çözmeye çalıştık. Büyük yapıyı merdiven, asansör, giriş gibi yüklü fonksiyonları taşıyan ek yapılarla sardık. Dört parçalı bir yapının doğru ara yüzlerle bir araya getirilmesiyle oluşan bir büyük bütünü oluşturabildik. Başta ve en önemli olan soruya döndüğümüzde geniş çaplı bir iyileştirme çalışmasının gerçekçi bir öneri olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnekten yola çıkarak bir süre hiç yeni yapı yapmadan ülke çapında stoklardaki yapısal tuhaflıkları gerçek yapılara dönüştürebiliriz diye düşünüyoruz.