UMUR BASIM GOSB
Gebze/Kocaeli ︎ 2016 ︎ İnşaat alanı: 34.500 m2 ︎ Arazi alanı: 20.000 m2 ︎ Endüstri ︎ Ebru Tabak, Gülenay Erdem, Mert Eyiler, Metehan Kahya, Nevzat Sayın, Serheng Dellal, Sibel Özdoğan

15 yıl önce projelendirdiğimiz bu yapı inşa edilmeyip, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yapı öne geçmişti. Şimdi konuyu yeniden ele aldığımızda işlevler değişmiş olsa da değişmeyen şey arazi verileriydi.
            25 m’lik bir kot farkı olan arazi içine yerleşen yapının çevresindeki yol üç cepheye yerleşen dört noktada yükleme boşaltma alanına sahip. Yoğunlukları ve gereksinimleri farklı olan işlevleri birbirlerinden ayırmakla, aynı binada olmalarına rağmen farklı fabrikalarmış gibi çalışan birimlerin birbirini rahatsız etmeden çalışmalarını sağlayan bu durum başlangıçta bir sorun olan kot farkının bir veriye, oradan da bir imkâna dönüştürülmesi olarak değerlendirilebilirdi.
            İşlevlere ve inşa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde betonarme olan yapıda büyük açıklık gerektiren bölümlerin çelik olarak ele alınması zamanın ve inşaat teknolojisinin optimizasyonu olarak önemli bir karar oldu.
            Proje aşamasında değişen ve kullanışı sırasında da değişebileceği anlaşılan ihtiyaç programının gereklerini yerine getirirken yapının hırpalanmaması için büyük bir bölümün basit bir sinüzoidal levha ile kaplanmasına karar verdik. Yapının gövdesinden yaklaşık 1 m uzaklaştırılan bu kabuk ile yapı arasındaki kedi yolları sayesinde dış duvarların her notasına ulaşmak tesisat borularını, kanallarını yeniden düzenlemek, yeni pencereler açmak da mümkün. Bu yüzden kabuğun bir bölümü delikli, geçirgen.